A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach
Powiatowy ośrodek wsparcia

Powiatowy ośrodek wsparcia

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

ul. Koszarowa 1 , 72-300 Gryfice
tel. 091 85 25 610

Ośrodek prowadzi 8 godzinne zajęcia dla 30 uczestników, przez pięć dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku , od godz. 7.30 do 15.30.


Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu społecznym.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Gryficach składa stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych.

Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej, a następnie komplet dokumentów przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej.       

 

 

 

Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach POW reguluje  ustawa z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej  /Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm/.
Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL