A   A+   A++   A A A A
Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Gryficach
Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej.

Poradnictwo specjalistyczne - w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom z terenu powiatu gryfickiego znajdującym się w sytuacji kryzysowej, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Sytuacja kryzysowa – krytyczne wydarzenie życiowe, wywołujące brak równowagi wewnętrznej, ma charakter przejściowy i wymaga adaptacji jednostki do nowych warunków czy okoliczności, konieczność ponownego dostosowania się do nowej sytuacji. Kryzys może być spowodowany wieloma czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, niektóre z nich to: śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa, uzależnienia, ostry konflikt z rówieśnikami, trudności w nauce, utrata pracy, choroba, rozstanie, niepowodzenia życiowe itp. Sytuacja kryzysowa rodzi stres, niepewność, poczucie braku kontroli nad własnym życiem i lęk.

Wobec osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej podejmowane są działania interwencyjne i pomoc, bez względu na posiadany dochód.

Udzielana jest natychmiastowa bezpłatna pomoc specjalistyczna:

· pracownika socjalnego

· prawnika

· psychologa

· terapeuty uzależnień

· terapeuty dla ofiar przemocy

Poradnictwo specjalistyczne i działania interwencyjne realizowane są przez:

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice

Formy kontaktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (specjaliści przyjmują w różnych godzinach, w tym popołudniowych)

- telefonicznie pod numerem tel. : 91 384 66 26
- osobiście: w siedzibie PCPR - pokój 11, II piętro
- e-mail: pcpr@gryfice.pl
Poprzednia strona PCPR Gryfice
SZYBKI KONTAKT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

ul. Dworcowa 22,
72-300 Gryfice

pcpr@gryfice.pl
Tel/Fax: 91 384 6626
Tel/Fax: 91 385 6808
2022 © PCPR Gryfice | Wszystkie prawa zastrzezone | Używamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przegladarki
Realizacja WEB4U.PL